ระบบวัดระดับความยากของข้อสอบผ่านระบบออนไลน์
 • ให้บริการฟรีสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนทั่วประเทศ
 • Import รายชื่อผู้เรียนเข้าระบบพร้อมกันได้หลายคน
 • Import ข้อสอบจาก excel ได้พร้อมกันหลายข้อ
 • ทำ Pre-test และ Post-test ได้ในข้อสอบชุดเดียวกัน
 • มีกราฟสรุปพัฒนาการของผู้เรียน
 • มีระบบแสดงความยากของข้อสอบแต่ละข้อ
 • Export คะแนนออกมาเป็น Excel ได้
 • Index Analysis Examination


  สำหรับผู้สอน สมัครใช้บริการที่นี่ ดู VDO แนะนำการใช้งาน

  พัฒนาระบบโดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  คณะการบัญชีและการจัดการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  [email protected]